WWW.WISEBUILDER.CO.TH
WISE BUILDER
ฉลาดสร้าง อย่างครบวงจร

WHY
WISE BUILDER

จากประสบการณ์ในการออกแบบ เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน (Construction management - CM) และก่อสร้าง
ทั้งโครงการ Commercial ขนาดใหญ่ ในนาม ไรซ์ซิ่ง กรุ๊ป (www.rising.co.th) และ Residential ที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล
ของ Wise Builder มากว่า 15 ปี ทีมสถาปนิกและวิศวกรของ Wise ได้นำองค์ความรู้และมาตรฐานการบริหาร และ
ตรวจสอบคุณภาพงานระดับสูงเหล่านั้นมาดูแลบ้านทุกหลังของ Wise Builder ในมาตรฐานเดียวกันทุกขั้นตอน

NEW DESIGN

รวมแบบบ้านมาตรฐานจาก Wise Studio Design ของเรา เพื่อเป็นแรงบันดาลใจจุดประกาย Inspiration
ในการปรับเปลี่ยนแบบบ้านต่างๆ ตามขนาดที่ดินให้ตอบโจทย์การใช้สอยและสไตล์ต่างๆ ที่เหมาะกับคุณ

CONTEMPORARY
MODERN
LOFT
TROPICAL

WISE PROJECT

รวมผลงานบ้านที่เราสรรสร้างให้ลูกค้าคนพิเศษของเราตลอดมากว่าสิบปี ซึ่งอาจจะมีความฝัน
ความชอบ ต่างๆ กันไป โดยเรามีหน้าที่สร้างฝัน ผสานความต้องการของการใช้สอย ขนาด งบประมาณ
และสไตล์เหล่านั้นจากแบบแปลนให้เป็นจริง

WISE INTERIOR

บ้านในฝัน..ที่สมบูรณ์ของคุณ มักจะไม่จบอยู่แค่ตัวสถาปัตยกรรมอาคารที่สวยงามเท่านั้น
แต่มักมีรายละเอียดของงานตกแต่งภายใน เพิ่มเติมความพิเศษเข้าไปให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ทุกพื้นที่ใช้สอย และยังคงความสวยงามเป็นภาพลักษณ์ที่ดี มีสุนทรียภาพ

การให้บริการที่ครบวงจรโดยทีมงาน Wise Interior ผู้ออกแบบตกแต่งภายในของเราเองนั้น
นอกจากเพิ่มความพิเศษในแง่สุนทรียภาพการอยู่อาศัยแล้ว ยังมีการออกแบบให้สมบรูณ์แต่แรกไปเลย
จะช่วยลดปัญหาการรอแบบ และอาจมีการแก้ไขทุบรื้อระหว่างทางจาก Third Party ที่หลายครั้งมักจะเข้ามาแก้ไขแบบภายหลัง
ประหยัดเวลาและงบประมาณให้แก่เจ้าของได้มากอีกด้วย กระทั่งการก่อสร้างตกแต่งภายใน จะลดปัญหารอยต่อ
และความเสียหายระหว่างทีมช่างคนละทีมลง เป็น One Stop Service ที่สะดวกแก่เจ้าของ
และร่นระยะเวลาการเข้าอยู่บ้านในฝันของคุณให้ราบรื่น และรวดเร็วขึ้น

WISE STUDIO

จากการที่เราเป็น Studio Design มาโดยตลอด การออกแบบและก่อสร้างบ้านไวส์ของเรา
จึงมีพื้นฐานทางสถาปนิก Designer Based ที่จะมีมุมมองเรื่องความสวยงาม สุนทรียภาพ
มากกว่าความเชี่ยวชาญทางงานก่อสร้างเพียงอย่างเดียว
จากประสบการณ์งานออกแบบที่หลากหลาย และความสนุกในการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ
Studio Design ของเราจึงพร้อมนาเสนอแบบที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านอย่างแท้จริง